• معدن سنگ نمک میلاد گرمسارمعدن سنگ نمک میلاد گرمسار
  • بارگیری و دپوبارگیری و دپو گل نمک
  • محصولات گروه کارخانجات گل نمکمحصولات گروه کارخانجات گل نمک
  • بسته بندی و انبارداریبسته بندی و انبارداری
  • بارگیری سنگ نمک از معدنبارگیری سنگ نمک از معدن
  • حمل سنگ نمک از معدنحمل سنگ نمک از معدن
  • استخراج سنگ نمکاستخراج سنگ نمک
  • فروش نمک در بسته های جامبو بگفروش نمک در بسته های جامبو بگ
لطفا جهت استفاده کامل از مطالب وب سایت از مرورگرهای فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.

Contact us

Golnamak Group LTD.

Unit 5- No.20- Sixth Alley-Vozara St.

Tehran - IRAN

Tel:   +98(21) 88481576 - 8

-------+98(21) 88103875 - 6

Tel Fax: +98(21) 88559750

Cell: +98(912) 5207959

UAE Sales Manager:

+97(155)172 4011

+97(150)587 1759

 Email: Info@Golnamak.com

Website: WWW.Golnamak.ir